هدف دشمن

امروز سیلی خوردگان از انقلاب و آن کسانی که با پدید آمدن نظام جمهوری اسلامی بساط غارت‌گریشان از این کشور برچیده شده، روی جوان‌ها و نوجوان‌ها متمرکز شده‌اند. بارها گفته‌اند و تکرار کرده‌اند که کارشان در ایران کار فرهنگی است، کار سیاسی هم نیست.

در ادامه… یعنی می‌خواهند کاری کنند که همین ایمان، همین شور و شوق، همین نورانیت و صفایی که در شما جوان‌ها، در نسل جوان ایران وجود دارد، از بین برود. البته من به طور قاطع می‌گویم آنها موفق نخواهند شد.
امروز دشمنان ما که از برخورد چهره به چهره با این ملت مأیوسند، از طرق گوناگون می‌خواهند روی این ملت تأثیر بگذارند، از همه وسایل استفاده می‌کنند. یعنی سعی می‌کنند افق را تیره و تار نشان‌دهند، جوان را ناامید کنند، او را به بازی‌ها و سرگرمی‌ها مشغول کنند، از تحصیل علم بازدارند و تحریک به هرج و مرج کنند، لذا باید بیدار بود.
در دیدار اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان‌ 1379/12/8

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *