کار دینی چیست؟؟؟

کار دینی چیست؟؟؟

” چرا لازم است شما فوق برنامه ای در مسجد داشته باشید تا جوانان محله را حفظ کنید ؛ پس مدرسه چه میکند؟!

ax-panahian-seri1-1

مثل اینکه من و شما قبول کردیم که طبیعتا دبستان باید خوب تربیت نکند و ما برویم در مسجد. نه! از این ذهنیت های قبل از انقلابی بیرون بیایید.

خب در آمریکا هم شما باشی همینکار را میکنید که.

اینجا ” جمهوری اسلامی” است. بسیج های مساجد باهم رقابت کنند در بهترین دبستانی که تأسیس کرده اند و اداره میکنند. “

” تو اگر بسیجی هستی دبستانی بزن با کمک دوستان خودت. مستخرجین این دبستان در هر دبیرستانی بروند آنجا را نورانی خواهند کرد. ساده لوحی ما تا آنجاست  که خیلی ها تا بخواهند خدمتی بکنند سعی میکنند بروند یک دبیرستان غیرانتفاعی خوب را تأسیس کنند. خب شما این محصولات را از کجا گرفتی؟ آنجا بر روی اینها چه کرده اند؟ طبق روایات در چهارده سالگی به بعد تقریبا دیگر امکان تربیت نیست. آن هفت سال کجا بوده است؟

چرا میخواهید آدم ها را سطحی بار بیاورید؟ چرا میخواهید دین و ایمان و رفتار دینی را به او تحمیل کنید درحالی که شخصیت او در رنج خوب پروریده نشده است؟چرا میخواهید دین را به او تحمیل کنید؟ اگر بی دینی میکند بخاطر آن راحت طلبی ای است که در دوران هفت تا چهارده سالگی باید از بین میرفت.”

” کار دینی این نیست که اصول عقاید به او یاد دهید،کار دینی آن است که زندگی کردن به او یاد دهید،راه عبور از رنج را به او یاد بدهید. کار درست دینی این است که مدیریت رنج و لذت را به او بیاموزید. وقتی مدیریت رنج و لذت را به او آموختید،او به دنبال برنامه ای برای این مدیریت میگردد و تشنه ی آن برنامه خواهد شد. بعد (وقتی) آن برنامه را به عنوان دین به او ارائه بدهید عاشق این برنامه خواهد شد!

ریشه ی دین گریزی این است که فلسفه ی زندگی خوب درک نشده است.”

استاد پناهیان

۱۳۹۵/۷/۱۴

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *