اخراج از مدرسه به خاطر حجاب

اخراج از مدرسه به خاطر حجاب

صحبتی با مربیان گرامی و نقل یک نمونه ی تاریخی

بعضی متربیان و نوجوانان می گویند در مدرسه یا جمع دوستان به دلیل اینکه غالب آنها از چادر استفاده نمی کنند و با مانتو می باشند، ما از چادر سر کردن خجالت می کشیم. چه کار کنیم؟ یا وقتی به خاطر چادر، ما را مسخره می کنند، چگونه اعتماد به نفسمان را از دست ندهیم و به چادرمان افتخار کنیم؟

ادامه مطلب

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

راه کارها:

1)برگزاری جلسات مشترک هماهنگی

یکی از کارهایی که حتماً می بایست در تشکیلات مسجد و پایگاههای بسیج لحاظ شود این است که؛ در یک بازه زمانی معین جلساتی جهت هماهنگی بیشتر فعالیتها با حضور سرگروهها و مسئولین سایر بخشها برگزار شود.

ادامه مطلب

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

یکی از آسیب های جدی فعالیتهای گروهی عدم هماهنگی سرگروه با سیاستها و برنامه های پایگاه است. ادامه مطلب

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

1)برگزاری جلسات تربیتی

مسئولین مسجد و مربیان وظیفه دارند که جلساتی را بصورت منظم با موضوعات تربیتی جهت مسئولین گروهها برگزار نمایند. این جلسات می تواند با حضور یکی از اساتید مجرب و متدین امور تربیتی نیز حداقل به صورت ماهیانه برگزار شود. ادامه مطلب

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه (وابستگی به اعضای گروه)

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه (وابستگی به اعضای گروه)

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه

آسیب سوم: وابستگی به اعضای گروه

یکی از آسیبهای جدی که فعالیتهای گروهی را تهدید می نماید، وابستگی و دل بستن سرگروه به متربیان و اعضای گروه خود است. مسئولین مسجد و پایگاه بسیج این آسیب را می بایست جدی بگیرند. اهمیت این آسیب به چند جهت است: یکی به جهت عواقب سوء اخلاقی آن و یکی دیگر بخاطر آشکار بودن آن می باشد. در ادامه مباحث این فصل به علل و عوامل بوجود آمدن این آسیب، نشانه های آن، پیامدهای آن و راهکارهای مبارزه با آن می پردازیم. ادامه مطلب

آسیب شناسی ویژه سرگروه (تکبر)

آسیب شناسی ویژه سرگروه (تکبر)

آسیب دوم: تکبر

معنای تکبر:

ابتدا می بایست به معنا و مفهوم تکبر را توجه کرد، سپس به ابعاد آن پرداخت، کلمات علمای اخلاق و عرفان در این زمینه رساست. حضرت امام خمینی (ره) در کتاب جنود عقل و جهل در تعریف تکبر می فرمایند:…

ادامه مطلب

آسیب شناسی فعالیت های گروهی ویژه سرگروه 1

آسیب شناسی فعالیت های گروهی ویژه سرگروه 1

آسیب اول: غفلت

1.غفلت از رشد اخلاقی

یکی از مشکلاتی که امروز برخی از مؤمنین به آن گرفتار هستند، این است که وقتی به درجه ای از ایمان و عمل صالح می رسند، در همان جا متوقف می شوند. در موارد بسیاری دیده شده است که جوانان وقتی به سمت مسجد و محافل معنوی سوق پیدا می کنند در ابتدای امر با سرعت و دقت زیاد پله های رشد را طی می کنند، اما مدتی که گذشت سرعت و دقت خود را کم می کنند و با یک حالت رضایتمندی از اعمال و رفتار خویش فعالیت خود را ادامه می دهند.

ادامه مطلب

آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی

آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی

آسب شناسي برنامه ريزي
وقتی بچه‌های عضو حلقة صالحین شما، طبق آموزشی که به آنها داده‌اید جدول یک هفته آینده خود را ترسیم کردند و به همراه برنامه‌ریزی‌هایشان برای 10 سال آینده در 4 حوزة روحی، عبادی، جسمی و علمی برایتان آوردند حالا نوبت آسیب‌شناسی آن برنامه‌ها خواهد بود.

ادامه مطلب