🔸 عنوان تجربه🔸سفارش سید ابن طاووس

🔸 عنوان تجربه🔸سفارش سید ابن طاووس

🔷🔹 شرح تجربه

 “هپی برث دی آف یو”

✍متأسفانه هنوز نتوانستہ ایم حتی جملہ فارسی ” تولدت مبارڪ را” جایگزین این جملہ لاتین در تزیینات جشن تولد بچہ هایمان ڪنیم و حداقل در ڪارت دعوت هایمان، فارسی را پاس بداریم چہ رسد بہ آنڪہ بہ سفارش سیدابن طاووس عمل ڪنیم وهمہ سالہ در سالگرد جشن تڪلیف فرزندانمان ،بجای جشن تولد مراسم یادبودی برگزار ڪنیم و سن تڪلیف آنانرا گرامی بداریم. ادامه مطلب

🔸عنوان تجربه🔸مراسم سوزاندن صفات بد

🔸عنوان تجربه🔸مراسم سوزاندن صفات بد

🔷🔹 شرح تجربه

✍ برای انجام این تجربہ ،مربی مسجدی از اعضای گروه می خواهد ڪہ در ابتدای هرجلسہ یڪ صفت بد یا رذیلہ اخلاقی را در یڪ برگہ یادداشت ڪوچڪ بنویسند،معنی ڪنند و برای گروه بخوانند ،سپس مربی تمام صفات بد خوانده شده را جمع آوری ڪرده و در یڪ صندوق مخصوص قرار می دهد.این ڪار در ده جلسہ متمادی تڪرار می شودو سرانجام وقتی حداقل دویست صفت بدو رذیلہ اخلاقی،توسط خود بچہ ها بہ گروه معرفی شد در یڪ مراسم خاص و با اجراے برنامہ های جانبی متنوع ،ڪلیہ صفات بد با همڪاری خود بچہ ها سوزانده می شود و اعضاے گروه میثاق می بندند تا حتی الامڪان ،پس از آن دیگر سراغ ڪارهای زشت و اعمال ناروا نروند. ادامه مطلب

🔹عنوان تجـربه🔹دفن تابوتِ ” ما نمی توانیم”

🔹عنوان تجـربه🔹دفن تابوتِ ” ما نمی توانیم”

🔶🔸 شرح تجربه

✍ برای اجرای این تجربه، در یڪ اردوی یڪ روزه،وقتی بچہ ها در اردوگاه   مستقر شدند، صبحانہ خوردند و آماده بازی و ورزش شدند، از آنها می خواهیم در یڪ ڪارگاه عملی،و در یڪ مراسم یڪ ساعتہ آموزشی بہ شڪل ڪارگروهی شرڪت ڪنند. ادامه مطلب

الگوهای آموزش غیر مستقیم

الگوهای آموزش غیر مستقیم

در طرح‌ درس‌های قبل اشاره کردیم که لازم است از شیوه‌های مختلف برای بیان نکات مورد نظرتان و انتقال مفاهیم گوناگون استفاده کنید. چنان‌چه ممکن است گاهی حتی لازم به حرف زدن هم نباشد و یک حرکت چشم هزاران معنا را به مخاطب شما منتقل کند. وعده کردیم برخی از الگوهای آموزش غیر مستقیم را برای‌تان بازگو کنیم. برای این‌کار لازم است ابزارهایی داشته باشید.
ادامه مطلب

روش‌های ایجاد خلاقیت

روش‌های ایجاد خلاقیت

دو  ماجرای زیبا
با چند داستان جالب می‌توانید ارزش خلاقیت و مهارت حل مسأله را برای مخاطب نوجوان خود در حلقة صالحین جا بیندازید.
1. پدر باهوش:
پدر: دوست دارم با دختري به انتخاب من ازدواج کني.
پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم.
پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر بيل گيتس (رئیس شرکت مایکروسافت و از ثروتمندترین مردان جهان) است.
پسر: آهان اگر اين طور است، قبول است.

ادامه مطلب

روش‌های مقدمه‌ چینی

روش‌های مقدمه‌ چینی

در این چند طرح درس مهارتی باقیمانده سعی می‌کنیم چند مهارت دیگر را هم که در انتقال مفاهیم به مخاطب نوجوان، نحوه برخورد با او یا حل مشکلات روحی و اعتقادی‌اش می‌تواند به شما کمک کند بگوییم. این بار در مورد مقدمه‌چینی در بحث‌های اعتقادی یا بصیرتی برایتان نکاتی را بیان می‌کنیم.

ادامه مطلب

آموزش تولید نشریه

آموزش تولید نشریه

گام به گام تا تولید نشریه موفق نوجوانانه
اولین قدم برای داشتن یک نشریه «تصمیم» است. مثل هر کار دیگری واقعا باید نیت جدی برای انجام این کار وجود داشته باشد وگرنه سختی‌ها باعث می‌شود کم بیاورید و بعد از مدتی بی‌خیال شوید. پس عزم همة مخاطبین خود را جزم کنید. بعد باید تیم تولید نشریه را تشکیل بدهید. با توجه به تعداد بچه‌ها می‌توانید تیم تحریریه نشریه را تشکیل بدهید؛ البته طبق قاعده و چارت زیر… ادامه مطلب