عبرت‌گرفتن

عبرت‌گرفتن

کلنگ زنی!
داستان این بار درباره کسی است که خیلی نیازمند بود. زیر بار مشکلات اقتصادی تصمیم گرفت وام بگیرد. هی این در و آن در زد برای گرفتن وام. اما موفق نشد. این وسط خانمش چند وقتی بود می‌گفت حوض وسط خانه را بکن. ولی مرد که دنبال کار وام بود حرف زنش را گوش نمی‌داد. زن هم از خرابی حوض دلزده بود ولی چاره‌ای نداشت و نمی‌توانست خودش بیل و کلنگ دست بگیرد. پولی هم نداشتند که کسی را بیاورد.
عاقبت وام جور نشد و مرد از فرط بی‌پولی خانه را فروخت. صاحب جدید خانه، می خواست آن را بکوبد و دوباره بسازد. اولین جایی که خواست خراب کند همان حوض بود. تا کلنگ را به آن زد صدای جرینگ شنید. بله زیر آن حوض خمره‌ای پر از طلا بود!
ادامه مطلب

چراغ ولایت

چراغ ولایت

انسان موجودى است مسئول. نقطه مقابل این فکر، حالت احساس بى‌مسئولیّتى، «ولش کن»، «برو خوش باش»، «به خودت بپرداز» است. پایة فکرى بسیج این مسئولیّت الهى است که حالا عرض می‌کنم مبانى دینى مستحکمى دارد. نه فقط مسئولیّت در برابر خود و در برابر خانوادة خود و نزدیکان خود – که این هست – بلکه مسئولیّت در قبال حوادث زندگى؛ در قبال سرنوشت جهان، سرنوشت کشور و سرنوشت جامعه، چه مسلمان، چه غیر مسلمان.

ادامه مطلب

چراغ ولایت

چراغ ولایت

پس سیزده آبان، شد نماد دو حقیقت بزرگ، دو حقیقت بسیار حساس و خطیر: یکی طمع‌ورزی آمریکائی‌ها؛ که اگر یک ملت از حق خود، از شرف خود دفاع نکند، استبداد و استکبار تا اینجا پیش می‌آیند که یک قانون ظالمانه‌ای مثل کاپیتولاسیون را بر این ملت تحمیل می‌کنند. هدف سلطه‌های استکباری این است.
ادامه مطلب

چراغ ولایت

چراغ ولایت

اینکه ما در دعای هر روز ماه رمضان:« وَ اَذهِب عَنّى فیهِ النُّعاسَ وَ الکَسَلَ و السَّأمَةَ و الفَترَةَ وَ القَسوَةَ وَ الغَفلَةَ وَ الغِرَّة» می‌گوییم خدایا ما را دچار تنبلى مکن، دچار قسوت نکن، دچار غفلت نکن، از دو نظر محتاج این درخواست الهى هستیم و محتاج این مراقبتیم: یکى از نظر شخصىِ خودمان که نلغزیم، اشتباه نکنیم، دچار مشکل نشویم؛ یکى از نظر حوزة مأموریّتمان و مسئولیّتمان.
ادامه مطلب

چراغ ولایت

چراغ ولایت

حرکت علمى نباید دچار وقفه بشود؛ چون هر وقفه‌اى با عقب‌گرد همراه است. ما در یک مسابقة جهانى هستیم، عقب‌ماندگى‌هاى زیادى هم داریم؛ بله، الان سرعت پیشرفت ما خوب است امّا عقب‌ماندگى این‌قدر زیاد است که این سرعت پیشرفت هنوز اِفاقه نکرده است؛ هنوز نتوانسته ما را به آن جایگاه مورد نیازمان برساند.
ادامه مطلب

چراغ ولایت

چراغ ولایت

این‌همه علم پیشرفت کرده است، اما هنوز بخش‌هاى عمده‌اى از مغز بشر، ناشناخته است؛ این‌را دانشمندانِ مربوط به این کار می‌گویند. این وجود جسمانى بشر ناشناخته است، چه برسد به وجود معنوى و روحانى و باطنى انسان. توانایى‌هاى انسان خیلى زیاد است، ما خیلى کارها می‌توانیم بکنیم، انسان می‌تواند خیلى رشد مادّى و معنوى توأمان بکند. خب، ما می‌خواهیم به این اهداف برسیم؛ این اهداف، انسان لازم دارد؛ بیش از همه‌چیز، آدم لازم است.
ادامه مطلب

چراغ ولایت

چراغ ولایت

ما ملّتى هستیم با آرمان‌هاى بلند، با حرف‌هاى بزرگ، با قلّه‌هاى ترسیم‌شده‌اى که می‌خواهیم خودمان را به این قلّه‌ها برسانیم. این احتیاج دارد به انسان‌هاى صبور، عاقل، متدیّن، اهل ابتکار، اهل اقدام، دور از تنبلى، مهربان، عطوف، داراى حلم، داراى شجاعت، با رفتارهاى مؤدبّانه، پرهیزگار و انسان‌هایى که درد دیگران، درد آنها محسوب بشود.
ادامه مطلب

چراغ ولایت

چراغ ولایت

یاد دادن دانش؛ محتواى کتاب‌ها و محتواى علوم و مانند اینها که باید بچّه‌هاى ما – مردان و زنان آیندة کشور ما – اینها را یاد بگیرند. این، یک کار است. کار دوّم که از این مهم‌تر است، یاد دادن تفکّر است. نوجوان ما فرابگیرد که فکر کند – فکر صحیح، فکر منطقى – و براى فکر کردن درست راهنمایى بشود؛ سطحى‌نگرى، سطحى‌آموزى در مسائل زندگى یک جامعه را زمین‌گیر می‌کند، در بلندمدّت بدبخت می‌کند؛ باید فکر کردن را در جامعه نهادینه کرد.
ادامه مطلب

چراغ ولایت

چراغ ولایت

بعضی‌ها نسبت به نسل جوان ایرانی، از لحاظ اعتقادات و از لحاظ ایمان، به طور افراطی دچار قضاوت‌های غلط و انحرافی هستند. من اعتقادم این است. کاوش ها هم همین را نشان می دهد که جوان ایرانی، جوانی است مؤمن، پاکدامن، پاک گوهر، دارای زمینه‌های دینی بسیار زیاد، مایل به جنبه‌های معنوی.

ادامه مطلب