مخارج حروف

مخارج حروف

زبان عربی زبانی فصیح و کامل است و یکی از علتهای این کامل بودن؛ استفاده عرب هنگام تلفظ حروف و کلمات از بکارگیری تمام اعضای دهان اعم از لب، دندانها، حلق، فضای دهان ، زبان و ….. است. پس در ابتدای لازم است اعضای دهان را بشناسیم . از عمده ترین عضو دهان که برای مخارج حروف در زبان عربی به کار می رود دندانها هستند که عبارتند از: ادامه مطلب

جمع بندی موارد غُنّه

جمع بندی موارد غُنّه

بسمه تعالی

همان گونه که در دروس گذشته توضیح داده شد «غُنّه» صفت اصلی دو حرف «میم و نون» است ،این دو حرف در هر حالتی دارای این صفت هستند. ادامه مطلب

تمایز حروف (1)

تمایز حروف (1)

بسمه تعالی

همانطور که می دانید از بین 28 حرف زبان عربی 18 حرف تلفظ فارسی و عربی آنها یکسان است ، تنها 10 حرفِ «ثاء، حاء ، ذال ، صاد ، ضاد، طاء ، ظاء ، عین، غین، واو» تلفظ فارسی و عربی آنها تفاوت دارند.برای یادگیری بهتر، آنها را با حروف مشابه مقایسه کرده و روی کلمات قرآنی تمرین می نمائیم. ادامه مطلب

تفخیم و ترقیق (2)

تفخیم و ترقیق (2)

بسمه تعالی

تفخیم و ترقیق (2)

تفخیم و ترقیق حرف (راء):

قاعده کلی در رابطه با حرف راء این است که : فتحه و ضمه عامل تفخیم و کسره عامل ترقیق این حرف است ، در تفخیم حرف راء،  نوک زبان به طرف بالا و در هنگام ترقیق نوک زبان به طرف پایین متمایل می گردد. ادامه مطلب

تفخیم و ترقیق (ا)

تفخیم و ترقیق (ا)

بسمه تعالی

تفخیم و ترقیق (ا)

تفخیم در لغت به معنای (بزرگداشت) می باشد و در اصطلاح به معنای «درشت وپر حجم ادا نمودن حرف، به طوری که دهان از صدای آن حرف پر شود». ادامه مطلب

آشنایی با صفات حروف

آشنایی با صفات حروف

بسمه تعالی

صفت در لغت به معنای «چگونگی و حالت شیء» و در اصطلاح به معنای «چگونگی و حالتهایی که در هنگام ادای حروف در دستگاه تکلّم پدید می آید» است. ادامه مطلب