تربیت یکسان نگر

تربیت یکسان نگر

اختلاف استعدادها، ظرفیت ها، نیازها، روحیه ها، خواسته ها، سلیقه ها که معلول اختلاف طبایع، و تاثیرات گوناگون محیطی، جغرافیایی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی است، مایه بقا و دوام و رشد جوامع انسانی است و اگر این اختلاف ها نمی بود، بشر قادر به زندگی و تکامل نبود، به بیان امام علی(ع):

«خیر مردم در تفاوت آنها (در استعدادها) است و اگر همه (در استعداد) مساوی باشند، هلاک شوند.»

(امالی، ص 446) ادامه مطلب

تربیت تحمیلی

تربیت تحمیلی

بایستی این نکته را نیز یادآور شد که هر نوع تعلیم و تربیت و هر نوع اصول تربیتی نباید با زور و جبر به نوجوانان تحمیل شود و اگر سرگروه ها مشاهده کردند این نوع از تعلیمات که به آهستگی و خیلی با آرامش و تدریجا به نوجوانان آموزش می دهند برای آن ها سود بخش نیست، باز هم نباید ناامید شوند و ادامه تعلیمات را با حوصله بیشتر و با محبت دنبال کنند. ادامه مطلب

مدل هایی از تشویق ناکارآمد

مدل هایی از تشویق ناکارآمد

مدل هایی از تشویق ناکارآمد

تشویق گاهی می تواند عامل مخرب باشد. قبل از اینکه به عوامل و اسباب ناکارآمدی تشویق بپردازیم لازم است تعریفی از تشویق ارائه شود:

«ارائه ی یک محرک لذت بخش که به دنبال رفتار مطلوب به منظور افزایش یا تثبیت رفتار مطلوب صورت میگیرد.»(نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، ص 139) ادامه مطلب

تربیت بدون نظام تشویق و تنبیه

تربیت بدون نظام تشویق و تنبیه

امام علی(ع) می فرمایند:

«مبادا نیکوکار و بدکار پیش تو یکسان باشد، زیرا چنین روشی نیکوکار را از کار نیک دور ساخته و بدکردار را به کار بد سوق می دهد.»(مستدرک الوسائل، ج 13، ص 162) ادامه مطلب

تربیت مبتنی بر عادت

تربیت مبتنی بر عادت

هنگامی که پیامبر گرامی اسلام به رسالت مبعوث شدند، شعار «مبعوث شدم برای کنار گذاشتن عادات»(بحار، ج 16، ص 212)را سرلوحه کار خود قرار دادند.تربیت مکانیکی و عملی، انسان کامل بار نمی آورد. تربیت باید انسان کامل بیافریند و همه قوای خلاق انسان را بپروراند و دریچه ذهن او را بر روی مناظر خوشایند و آموزنده جهان باز کند. ادامه مطلب

حذف امتیاز

حذف امتیاز

مراحل بعد از عمل منفی

حذف امتیاز

حذف امتیاز یک نوع محروم کردن است. محروم کردن ، فقدان دسترسی به تقویت های مثبت در مدت زمانی کوتاه، مشروط به رفتار مشکل آفرین تعریف می شود. نتیجه آن کاهش در احتمال بعدی رفتارِ مشکل آفرین است. محروم کردن در این جا، جلوگیری از تقویت مثبت به مدت کوتاه است. دو نوع محروم کردن وجود دارد: انحصاری و غیر انحصاری، مثالی برای محروم کردن انحصاری فرد از اتاقی(محیط تقویت کننده) که رفتارِ مشکل آفرین در آن رخ داده به اتاق دیگری برده شود. این امر او را از کلیه منابع تقویت مثبت دور می کند. اما اگر فرد در اتاق بماند در حالی که از دسترسی به تقویت کننده های مثبت دور نگه داشته شود. می شود محروم کردن غیر انحصاری. ادامه مطلب

توبیخ

توبیخ

مراحل بعد از عمل منفی

توبیخ

توبیخ: پرسش از چرایی عمل در جایی است که میدانیم توجیهی برای آن ندارد. از انسان می پرسیم تا او را به خود آوریم. با این عمل شخص را با نفس لوامه و عامل کنترل درونی خود مواجه می کنیم. اما در همین جا نیز نباید افراط شود، زیرا زیاده روی در ملامت و سرزنش ، آتش لجاجت و خیره سری را می افزاید. ادامه مطلب

تغافل – مراحل بعد از عمل منفی

تغافل – مراحل بعد از عمل منفی

مراحل بعد از عمل منفی

تغافل

از صفات بسیار پسندیده و والا و با ارزش، که آراسته به آن در میان مردم بسیار کم است تغافل می باشد. ادامه مطلب

حدود تنبیه موثر

حدود تنبیه موثر

حدود تنبیه موثر

در مجموع می توان موارد زیر را از حدود موثر تنبیه محسوب داشت: ادامه مطلب

اهمیت تنبیه

اهمیت تنبیه

اهمیت تنبیه

وقتی فردی از مسیر خیر و سعادت آن چنان، گام فراتر نهد که پیروی از تمایلات حاد و عصبی را بر هرچیزی ترجیح دهد، باید – به منظور هشدارِ او در چنین انحرافی و جلوگیری از تکرار آن – از عامل تنبیه و مجازات بهره برداری نمود. ادامه مطلب