روش پیشگیرانه

روش پیشگیرانه

روش پیشگیرانه

روش پیشگیرانه روشی است که با انجام یک سری اعمال معین از بروز مشکل، تشدید یا تکثیر آن جلوگیری می‌نماید. در حقیقت روش پیشگیرانه، آماده‌سازی روحی، شناختی، انگیزه‌ای و رفتاری افراد را بر عهده دارد. ادامه مطلب

روش غیرمستقیم

روش غیرمستقیم

در این روش، مشاوره با فراغت بال محیطی مناسب و امن را برای فرد فراهم می‌کند تا متربی در فرایند مشاوره با آسودگی و دلگرمی به گفتگو و دادن اطلاعات لازم اقدام نماید. ادامه مطلب

روش مستقیم

روش مستقیم

در این روش، مشاور مستقیما به تشخیص مشکل و نیاز متربی و ارائه راه‌حل‌های مناسب می‌پردازد و در سیره معصومین نیز از این روش فراوان استفاده می‌شده است. ادامه مطلب

روش‌های مشاوره

روش‌های مشاوره

روش‌های گوناگونی در مشاوره مطرح است که با هر یک می‌توان دسته‌ای از مشکلات متربیان را حل کرد. مشاور باید از همه روش‌ها آگاه باشد تا به تناسب هر یک از مسائل و مشکلات از آن روش‌ها به صورت مجزاء و یا تلفیقی بهره بجوید. روش‌های زیر برخی از روش‌های مفید مشاوره هستند که با کمک آنها می‌توان بسیاری از مشکلات را حل نمود. ادامه مطلب

اصول مشاوره(2)

اصول مشاوره(2)

صداقت

یکی دیگر از اصول‌ حاکم بر مشاوره اصل صداقت است. مشاور چنانچه در جریان مشاوره، مشکل مُتربی را تشخیص داد و راه حل آن را پیدا کرد ، به هر دلیل مثلاً منافع شخصی‌اش نباید او را عملا به راه‌ دیگری سوق دهد.در صورتی که مشاور از حل مسأله یا مشکل مراجعه کننده ناتوان باشد با کمال صداقت و صراحت باید او را به فرد صاحب نظر و مورد اطمینان دیگری ارجاع داد. ادامه مطلب

اصول مشاوره(1)

اصول مشاوره(1)

مشاوره به عنوان یک فعالیت تربیتی و هدایت بخش بر اصولی استوار است که مهمترین آنها به شرح ذیل است: ادامه مطلب

روش‌های مشاوره مؤثر

روش‌های مشاوره مؤثر

گرچه قبلا نکاتی را در مورد نصیحت‌کردن نوجوانان برای شما گفتیم که خیلی شبیه به برخی از قواعد و روش‌های مشاوره هستند، اما از آن‌جا که یکی از وظایف اصلی شما در مسیر تربیت متربیان عضو حلقة صالحین همین مشاوره دادن است، باز هم به بیان روش‌ها و فنون مشاوره می‌پردازیم.

ادامه مطلب