تهذیب نفس

تهذیب نفس

در کنار تحصیل علم و دانش از فرصت جوانی برای تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل ‌بیت (ع) بهره ببرید. شما افسرانجوان جنگ نرم هستید و

ادامه مطلب