ضرورت بعثت پيامبران

ضرورت بعثت پيامبران

« باسمه تعالی »

مقدمه

در کنار اعتقاد به توحید انسان باید به رسالت پیامبر خدا نیز معتقد باشد و دینی را که او از سوی خداوند آورده است بپذیرد و تسلیم شریعت او شود. البته شهادت به رسالت، متوقف بر آن است كه خداوند شخصی را به عنوان رسول فرستاده باشد تا دین خدا را که در برگیرنده قوانین و مقرّرات الهی است به ما معرفی کند؛ آنگاه پس از آنکه فرستاده خداوند را به عنوان رسول و خاتم النبیین(صلی الله علیه وآله) شناختیم و به دین او نیز آگاهی یافتیم، ملزم هستیم که هم به آنچه به عنوان وحی از سوی خداوند به سوی ما ابلاغ شده است عمل کنیم و هم آنچه را پیامبر(صلی الله علیه وآله) به عنوان فرمانروای الهی برای ما بیان می کند بپذیریم و تسلیم اوامر و نواهی او باشیم. ادامه مطلب

مخارج حروف

مخارج حروف

زبان عربی زبانی فصیح و کامل است و یکی از علتهای این کامل بودن؛ استفاده عرب هنگام تلفظ حروف و کلمات از بکارگیری تمام اعضای دهان اعم از لب، دندانها، حلق، فضای دهان ، زبان و ….. است. پس در ابتدای لازم است اعضای دهان را بشناسیم . از عمده ترین عضو دهان که برای مخارج حروف در زبان عربی به کار می رود دندانها هستند که عبارتند از: ادامه مطلب

چه کنیم بی حجاب تربیت نشود؟

چه کنیم بی حجاب تربیت نشود؟

امیر خوبی ها- همو که در شب شهادتش، همین بی حجاب ها در تضادی عجیب و غریب، قرآن بر سر می گیرند و خدا را به چهارده معصوم قسم می دهند- در نامه 31 نهج البلاغه یکی از بهترین راه کار های تربیتی کودک و نوجوان را به همه نسل ها ارائه کرده است و جالب اینکه غربی های شیطان صفت که البته خودشان ابزار دست یهود هستند، به این قسمت از نامه بهترین پایبندی را داشته اند. ادامه مطلب

🔸 عنوان تجربه🔸سفارش سید ابن طاووس

🔸 عنوان تجربه🔸سفارش سید ابن طاووس

🔷🔹 شرح تجربه

 “هپی برث دی آف یو”

✍متأسفانه هنوز نتوانستہ ایم حتی جملہ فارسی ” تولدت مبارڪ را” جایگزین این جملہ لاتین در تزیینات جشن تولد بچہ هایمان ڪنیم و حداقل در ڪارت دعوت هایمان، فارسی را پاس بداریم چہ رسد بہ آنڪہ بہ سفارش سیدابن طاووس عمل ڪنیم وهمہ سالہ در سالگرد جشن تڪلیف فرزندانمان ،بجای جشن تولد مراسم یادبودی برگزار ڪنیم و سن تڪلیف آنانرا گرامی بداریم. ادامه مطلب

🔸عنوان تجربه🔸مراسم سوزاندن صفات بد

🔸عنوان تجربه🔸مراسم سوزاندن صفات بد

🔷🔹 شرح تجربه

✍ برای انجام این تجربہ ،مربی مسجدی از اعضای گروه می خواهد ڪہ در ابتدای هرجلسہ یڪ صفت بد یا رذیلہ اخلاقی را در یڪ برگہ یادداشت ڪوچڪ بنویسند،معنی ڪنند و برای گروه بخوانند ،سپس مربی تمام صفات بد خوانده شده را جمع آوری ڪرده و در یڪ صندوق مخصوص قرار می دهد.این ڪار در ده جلسہ متمادی تڪرار می شودو سرانجام وقتی حداقل دویست صفت بدو رذیلہ اخلاقی،توسط خود بچہ ها بہ گروه معرفی شد در یڪ مراسم خاص و با اجراے برنامہ های جانبی متنوع ،ڪلیہ صفات بد با همڪاری خود بچہ ها سوزانده می شود و اعضاے گروه میثاق می بندند تا حتی الامڪان ،پس از آن دیگر سراغ ڪارهای زشت و اعمال ناروا نروند. ادامه مطلب

🔹عنوان تجـربه🔹دفن تابوتِ ” ما نمی توانیم”

🔹عنوان تجـربه🔹دفن تابوتِ ” ما نمی توانیم”

🔶🔸 شرح تجربه

✍ برای اجرای این تجربه، در یڪ اردوی یڪ روزه،وقتی بچہ ها در اردوگاه   مستقر شدند، صبحانہ خوردند و آماده بازی و ورزش شدند، از آنها می خواهیم در یڪ ڪارگاه عملی،و در یڪ مراسم یڪ ساعتہ آموزشی بہ شڪل ڪارگروهی شرڪت ڪنند. ادامه مطلب