هدف دشمن

هدف دشمن

امروز سیلی خوردگان از انقلاب و آن کسانی که با پدید آمدن نظام جمهوری اسلامی بساط غارت‌گریشان از این کشور برچیده شده، روی جوان‌ها و نوجوان‌ها متمرکز شده‌اند. بارها گفته‌اند و تکرار کرده‌اند که کارشان در ایران کار فرهنگی است، کار سیاسی هم نیست.

در ادامه… ادامه مطلب