اخلاق نیک

اخلاق نیک

من دعوت می‌کنم بسیجیان عزیز را به اخلاق. یعنى حلم و بردبارى، صبر و مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فداکارى، طهارت و پاک‌دامنى.

ادامه مطلب